Điểm thi môn Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn, NCS khóa năm 2020