Điểm thi môn Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn, Dự bị NCS khóa năm 2020