Điểm thi môn Lý thuyết hạt nhân – NCS K29, ngành VLNT&HN