Điểm thi môn Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật – Vi sinh, Hóa sinh K30