Điểm thi môn Y sinh học tái tạo – SLĐV K30 (ngày thi: 19/11/2021)