Điểm thi môn Chấn đoán phân tử – SLĐV K29 (ngày thi: 19/6/2021)