Điểm thi môn Phương pháp thiết bị ghi bức xạ, DBTS K30