Điểm thi môn Lý thuyết hạt nhân-NCS ngành VLNT và Hạt nhân, khóa năm 2017