ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ

khóa năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ khóa năm 2021 đóng học phí các môn học (Danh sách đính kèm) như sau:

  1. Mức thu: 585.000đ/ 1 tín chỉ.
  2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 25/10/2021 đến 04/11/2021
  3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản
  4. Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, hoặc Viettelpay.

(Lưu ý:  Anh/ Chị vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cuộc gọi đại diện nhân viên ngân hàng, Viettel .v.v. Khi cần thiết Anh/ Chị nên liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viettel, Ngân hàng.)

  1. Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng học phí, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

Nhà Trường đề nghị các học viên thực hiện đóng học phí đúng hạn theo thông báo.

 

Nơi nhận:

– Học viên tham chương trình BSMS

– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo