Điểm thi môn Nhập môn Đại số nhóm, Dự bị TS ngành Đại số K 30 (ngày thi 13/5/2021)