Điểm thi môn Nhập môn Lý thuyết vành chia – Dự bị TS ngành Đại số, K30 (ngày thi 10/10/2021)