Điểm thi môn Nhập môn Đại số nhóm, Đại số K30 (ngày thi 13/5/2021)