Điểm thi môn Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn – Đại số K29