Điểm thi môn Phương pháp giảng dạy tích cực – SHTN chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K30