Điểm thi môn Cơ sở toán cho vật lý lý thuyết – VLLT K29