Điểm thi môn Thuật toán tối ưu – Toán UD chuyên ngành Giáo dục toán học K29