Điểm thi môn Đại số tuyến tính nâng cao – Toán UD chuyên ngành Giáo dục toán học K29