Điểm thi môn Công nghệ protein tái tổ hợp và ứng dụng – Vi sinh K29 NCS