Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy thực nghiệm – Toán ứng dụng GDTH K29