Điểm thi môn Nhập môn lý thuyết về sự phân bố các siêu mặt – Giáo dục toán học K29