Điểm thi môn Tổ hợp và ứng dụng – Giáo dục toán học K29