Điểm thi môn Hóa phân tích ứng dụng – Giảng dạy hóa hoc thực nghiệm K29