Điểm thi môn Protein cấu trúc chức năng và công nghệ – CNSH K28