Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Hoá sinh K29