Điểm phúc tra môn Nội tiết học – SLĐV K29 (ngày thi: 10/9/2020)