Điểm thi môn Công nghê sinh học trong hỗ trợ sinh sản – SLĐV K29