THÔNG BÁO HỌC BỔNG

“Vingroup Young Talent Scholarships” tại School of Information Systems, Đại học Management Singapore (SMU-SIS)

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin từ Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án, ĐHQG-HCM về Học bổng”Vingroup Young Talent Scholarships” tại School of Information Systems, Đại học Management Singapore (SMU-SIS), nội dung như sau:


Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông tin từ School of Information Systems, Đại học Management Singapore (SMU-SIS) về học bổng “Vingroup Young Talent Scholarships” tại SMU. Học bổng hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ứng viên Việt Nam theo học chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin trong Kinh doanh (MITB). MITB hiện xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng QS Ranking năm 2020, trên tổng số 83 chương trình Thạc sĩ về Phân tích Kinh doanh.
SMU sẽ tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến về học bổng này dành cho ứng viên Việt Nam. Thời gian: 10am-12pm (GMT +7), ngày 12/9/2020.
Bên cạnh học bổng dành cho chương trình MITB, học bổng “Vingroup Young Talent Scholarships” còn dành cho các chương trình sau đại học khác tại SMU-SIS.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm hoặc đường link: https://scholarships.vinuni.edu.vn/vingroup-young-talent-scholarship-at-smu/   .

Tham khảo thông tin học bổng:

1. SMU MITB Emp Brochure_FA_20200821-compressed

2. SMU MITB Brochure_2020_Final_20191212

3. flyer-vingroup_young_talent_scholarship-updated17aug2020


Trân trọng