ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG – HCM THÔNG BÁO:

 Căn cứ theo kết quả tuyển sinh cao học năm 2020 đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP. HCM thông báo các Anh Chị học viên cao học đến Trường làm thủ tục nhập học theo lịch sau:

1. Nộp hồ sơ nhập học: 8giờ00– 16giờ00 ngày 27,28/8/2020 (Trong giờ hành chính)

2. Học phí:

2.1. Học phí học phần chung:

+ Triết học:  đăng ký vào tháng 7/2021. Học phí:  dự kiến 600.000đ/hv

+ Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.

2.2. Học phí học phần chuyên môn: Tổng học phí: 44.226.000đ/Khóa.

3. Lịch học toàn khóa và sinh hoạt đầu khóa: sẽ thông báo cụ thể vào tháng 12/2020. Thời gian học: Tháng 12/2020 đến Tháng 12/2022.

4. Hồ sơ nhập học gồm:

– Phiếu đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm)

– 1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học.

– Lệ phí nhập học: 100.000đ/hv

– Đóng học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000đ/hv

 

 Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu SĐH

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2020

TL HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh