Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy thực nghiệm – GDSHTN K29