Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy thực nghiệm trong vật lý – VLKT K28