Điểm thi môn Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật – Hoá sinh K29