Điểm thi môn Seminar giáo dục toán học – Toán ứng dụng GDTH K28