Điểm thi môn Đại số tuyến tính nâng cao – Toán ứng dụng GDTH K29