Điểm thi môn Đại số tuyến tính nâng cao – Toán giải tích K29