Điểm thi môn Phân tích khoa học thông tin – KHMT K29