Điểm thi môn Các nguồn năng lượng tái sinh – Hóa lý K29 (ngày thi: 23/5/2020)