Điểm thi Xử lý ảnh số video và tị giác máy tính – KHMT K27