Điểm thi môn Mô hình toán trong kinh tế – Toán ứng dụng K28