Điểm thi môn Các quá trình thủy động lực học trong đại dương – VLĐC K27 (ngày thi: 02/3/2020)