Điểm thi môn Các quá trình thủy động lực học trong đại dương – VLĐC K26 (ngày thi: 02/3/2020)