Điểm thi môn Các quá trình thủy động lực học trong đại dương – Dự bị tiến sĩ VLĐC K28 (ngày thi: 02/3/2020)