ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 168/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 29 NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo các học viên cao học Khóa 2019 trúng tuyển Đợt 1 và Đợt 2 đến Trường dự sinh hoạt đầu Khóa học theo lịch sau:

1/ Lịch sinh hoạt đầu khóa:

  • Thông báo quy chế học tập của Trường : 8 giờ 00 ngày 05/12/2019 tại Giảng đường 1.
  • Thông báo quy định học tập của Bộ môn: 9 giờ 30 ngày 05/12/2019.

2/ Nộp hồ sơ nhập học (đối với học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và học viên bảo lưu kết quả trúng tuyển từ năm 2018):

Hồ sơ gồm có:

3/ Đăng ký học phần: đăng ký vào hai ngày 05 và 06/12/2019 (trong giờ hành chính). Thời Khóa biểu chi tiết xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/ sau ngày 02/12/2019.

4/ Đóng học phí đợt 1 năm 1: số tiền: 8.000.000đ (đóng học phí trong hai ngày 05 và 06/12/2019).

5/ Lịch học toàn Khóa: Từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2021.

5.1/ Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:

Stt Nhóm học phần Thời gian học Thời gian thi
kết thúc học phần

Ghi chú

1. Nhóm học phần 1 16/12/2019 đến 11/01/2020 (4 tuần)

10/02/2020 đến 21/3/2020 (6 tuần)

06/4 – 17/4/2020 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 12/01– 08/2/2020 
2. Nhóm học phần 2 20/4/2020 đến 20/6/2020 (8 tuần)

28/6/2020 đến 11/7/2020 (2 tuần)

19/7 – 31/7/2020 Nghỉ lễ 30/4, 1,2,3/5/2020

Nghỉ thi PTTH: 21-27/6/2020

3. Nhóm học phần 3 01/8/2020 đến 05/9/2020 Dự kiến: 6-12/9/2020 Triết học
4. Nhóm học phần 4 07/9/2020 đến 14/11/2020 (20 tuần) 23/11 –4/12/2020  
5. Nhóm học phần 5 06/12/2020 đến 30/01/2021 (8 tuần)

21/02/2021 đến 06/3/2021 (2 tuần)

14/3 – 26/3/2021 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021

 

5.2/ Luận văn thạc sĩ:

Đăng ký luận văn Thực hiện luận văn Trình luận văn

Xét tốt nghiệp

Tháng 4/2021 Tháng 5–11/2021 Tháng  9–12/2021 Tháng 12/2021