Điểm thi môn Công cụ và phương pháp thống kê trong nghiên cứu khoa học – HTTT K27