Điểm thi môn Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao – KHMT K27 (ngày thi: 20/4/2019)