Điểm thi môn Máy học – HTTT K27 (ngày thi: 26/9/2019)