Điểm thi môn Ứng dụng phần mềm trong vật lý hạt nhân – VLHN K26 (ngày thi: 14/7/2019)