Điểm thi môn Biển Đông – VLĐC K26 – ngày thi: 09/9/2019