Điểm thi môn Giải tích lồi – Toán ứng dụng K28 (ngày thi: 18/7/2019)