Điểm thi môn Sinh học phân tử thực vật – SLTV K28 (16/7/2019)