Điểm thi môn Máy học ứng dụng – KHMT K27 (04/8/2019)